Přihlášení do systému pro opakované dárce

V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na telefonních číslech 220 515 464, 220 515 465, 733 474 770 nebo na emailové adrese recepce@unicaplasma.cz

Žádáme všechny dárce, aby si po skončení odběru ověřili na recepci nejbližší možný termín návštěvy centra. Není možné darovat více než 25 litrů (33 odběrů) v průběhu 365 dní.

Rezervační systém také nebere v potaz pauzy určené lékařem.