Přihlášení do systému pro opakované dárce

V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na telefonních číslech 220 515 464, 220 515 465, 733 474 770 nebo na emailové adrese recepce@unicaplasma.cz

Rezervační systém nebere v potaz pauzy určené lékařem.